Jag erbjuder endast privat träning för tillfället p g a Covid19.

Se mer information under rubriken privat träning.

Eller kontakta mig för ytterligare information.

Tel: 0706-256658